Apie įmonę     Paslaugos     Informacija     Kontaktai     Naujienos     Pirmasis gamintojo ir/ar importuotojo žingsnis ir tai numato Atliekų tvarkymą reglamentuojantys Lietuvos Respublikos įstatymai- atliekų sutvarkymas savo įmonės viduje bei teisingas buhalterinės atliekų apskaitos vedimas. Ši prievolė reikalauja papildomų laiko bei lėšų sąnaudų, studijuojant ir gilinantis į Aplinkos ministerijos papildymus ir nutarimus įvairių atliekų tvarkymą reglamentuojančiuose teisės aktuose.
        Viešosios įstaigos "Ekologijos vizija" aplinkosaugos specialistai, turintys kelerių metų darbo patirtį Aplinkosaugos srityje, siūlo Gamintojams ir Importuotojams abipusiai naudingą bendradarbiavimą,  prisiimdami Jūsų pareigą, numatytą Atliekų Tvarkymo Įstatyme, ir yra pasiruošę tapti Jūsų pagalbininkais bei konsultantais visais Aplinkosauginiais klausimais bei pakuočių ir pakuočių atliekų  buhalterinės apskaitos vedimo  klausimais

 

         V- isada pasiruošusi aplinkosaugos specialistų komanda profesionaliai   

              parengti aplinkosauginius dokumentus.

          I- eško palankiausių ir pigiausių sprendimų įmonėms iškilusioms 

              aplinkosauginėms problemoms spręsti.

          Z- ino ir laiku pateikia įmonėms visus pasikeitimus bei naujai

               priimtus teisės aktus aplinkosaugos srityje.

          I- eško ir pateikia/tarpininkauja/ įmonėms priimtinomis

              sąlygomis Vyriausybės nustatytų įvairių atliekų perdirbimo 

              užduočių įvykdymą patvirtinančius dokumentus.

          J- ei įmonė pageidauja, ruošią pilną visų atliekų buhalterinę

              apskaitą, prisiimdama pilną atsakomybę, bei ataskaitas ir deklaraciją.

          A- tstovaudama įmones, glaudžiai bendradarbiauja su

               Regioniniais aplinkos apsaugos departamentais.

 

     

  

       
"Palikime taip kaip radome - švarią gamtą ateinančioms kartoms"
 
 
VšĮ  "Ekologijos vizija"
Savanorių pr. 271
LT-50131 Kaunas
Tel.: +370 37 210413
Mob.tel.: +370 656 81669
Faksas: +370 37 210414
info@ekologijosvizija.lt
© Všį Ekologijos vizija, 2019
sprendimas: metacentras
 
Į pradžią