Apie įmonę     Paslaugos     Informacija     Kontaktai     Naujienos     VšĮ  "Ekologijos vizija" konsultacinė aplinkosauginė įmonė, nuo 2006 metų sėkmingai dirbanti aplinkosaugos srityje.


Atsižvelgdama į Europos Sąjungos Parlamento ir tarybos direktyvos 1994/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo keliamus reikalavimus bei Lietuvos Respublikos įstatymus Atliekų tvarkymo srityje siūlo gamintojams ir importuotojams pilną paslaugų spektrą:

  * Vykdo apskaitą vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų informacinėje sistemoje - GPAIS

* Parengia ir pateikia įmonėms buhalterinius visų rūšių atliekų apskaitos dokumentus.

 

* Prisiima pilną atsakomybę už atliekų apskaitos atitikimą reglamentuojantiems  teisės aktams.

 

       1. Pakuočių ir pakuočių atliekų/ gamintojams ir/ar importuotojams/

       2. Apmokestinamųjų gaminių /gamintojams ir/ar importuotojams/

       3. Elektros ir elektronines įrangos/ gamintojams ir/ar importuotojams/

       4.Alyvų atliekų/ gamintojams ir/ar importuotojams/

       5. Cheminių medžiagų./ gamintojams ir/ar importuotojams , platintojams/

 

* Atlieka

      1. Įmonės aplinkos apsaugos būklės elementų priežiūrą

      2. Pirminio atliekų susidarymo apskaitos žurnalo pildymą GPAIS sistemoje

      3. Įvairių  atliekų lydraščių pildymą GPAIS sistemoje

      4. Pirminio atliekų tvarkymo apskaitos žurnalo pildymą GAIS sistemoje.

 

 * Pataria /tarpininkauja/ įmonėms dėl:

        - Pažymų iš licencijuotų perdirbėjų, patvirtinančias Vyriausybės nustatytų surinkimo ir perdirbimo užduočių įvykdymą, gavimo:

 1.  Pakuotės ir pakuotės atliekų                

 2. Apmokestinamųjų gaminių,

 3. Elektros ir elektroninės įrangos  

- Dokumentų, patvirtinančių dalyvavimą alyvų atliekų ir eksploatuoti netinkamų transporto priemonių atliekų tvarkymo sistemoje.

     - Sunaudotų Cheminių medžiagų ir preparatų apskaitos vedimo, bei ataskaitų tekimo IS „AIVIKS“ sistemoje, klausimais.


* Konsultuoja gamintojus ir importuotojus pakuočių ir pakuočių atliekų, apmokestinamųjų gaminių, elektros ir elektroninės įrangos apskaitos vedimo klausimais. Apskaitos vedimo GPAIS sistemoje klausimais


* Pildo deklaracijas, ataskaitas ir paraiškas, kurios privalomos pateikti Regioniniams Aplinkos Apsaugos departamentams bei Valstybinei Mokesčių inspekcijai.    

     

 * Įvertina  įmonės aplinkosauginę padėtį, kas ketvirtį atvykus į įmonę.

 *  Teikia  pastabas apie pastebėtus trūkumus, konsultuoja kaip juos pašalinti.
 
 
VšĮ  "Ekologijos vizija"
Savanorių pr. 271
LT-50131 Kaunas
Tel.: +370 37 210413
Mob.tel.: +370 656 81669
Faksas: +370 37 210414
info@ekologijosvizija.lt
© Všį Ekologijos vizija, 2019
sprendimas: metacentras
 
Į pradžią