Apie įmonę     Paslaugos     Informacija     Kontaktai     Naujienos     VšĮ  "Ekologijos vizija" konsultacinė aplinkosauginė įmonė, nuo 2006metų sėkmingai dirbanti aplinkosaugos srityje.


Atsižvelgdama į Europos Sąjungos Parlamento ir tarybos direktyvos 1994/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo keliamus reikalavimus bei Lietuvos Respublikos įstatymus Atliekų tvarkymo srityje, siūlo gamintojams ir importuotojams pilną paslaugų spektrą:

*     Parengia ir pateikia įmonėms buhalterinius visų rūšių atliekų apskaitos dokumentus.

 

*     Prisiima pilną atsakomybę už atliekų apskaitos atitikimą reglamentuojantiems  teisės aktams.

 

        1.  Pakuočių ir pakuočių atliekų/ gamintojams ir/ar importuotojams/

        2.  Apmokestinamųjų gaminių /gamintojams ir/ar importuotojams/

        3.  Elektros ir elektronines įrangos/ gamintojams ir/ar importuotojams/

        4.  Alyvų atliekų/ gamintojams ir/ar importuotojams/

        5. Transporto priemonių /gamintojams ir/ar importuotojams/

        6. Cheminių medžiagų./ gamintojams ir/ar importuotojams , platintojams/

 

 *    Atlieka

       1.  Įmonės aplinkos apsaugos būklės elementų priežiūrą

       2. Pirminio atliekų susidarymo apskaitos žurnalo pildymas

       3. Pavojingų atliekų lydraščių pildymas

       4. Pirminio atliekų tvarkymo apskaitos žurnalo pildymas.

 

  *    Pataria /tarpininkauja/ įmonėms dėl:

 

         - Pažymų iš licencijuotų perdirbėjų, patvirtinančias Vyriausybės nustatytų surinkimo ir perdirbimo užduočių įvykdymą, gavimo:

  1.  Pakuotės ir pakuotės atliekų               

  2. Apmokestinamųjų gaminių,

  3. Elektros ir elektroninės įrangos 

- Laidavimo sutarčių -finansinis garantas dėl elektros ir elektroninės įrangos;

- Dokumentų, patvirtinančių dalyvavimą alyvų atliekų ir eksploatuoti netinkamų transporto priemonių atliekų tvarkymo sistemoje.

 

  *   Konsultuoja gamintojus ir importuotojus pakuočių ir pakuočių atliekų, apmokestinamųjų gaminių, elektros ir elektroninės įrangos apskaitos vedimo klausimais

 

  *   Pildo deklaracijas, ataskaitas ir paraiškas, kurios privalomos pateikti Regioniniams Aplinkos Apsaugos departamentams bei Valstybinei Mokesčių inspekcijai.        

  

    *   Darbuotojų instruktavimas aplinkos apsaugos cheminių medžiagų srityje oro valymo įrenginių priežiūros kontrolė, oro taršos ataskaitos „Nr. 2 Atmosfera“ pildymo ir pridavimo, cheminių medžiagų apskaitos ataskaitos pildymas ir pridavimas, LOJ ataskaitos pildymas ir pridavimas.

 

     *    Pildo stacionarių  taršos šaltinių registracijos žurnalus.

 

  *    Įvertina  įmonės aplinkosauginę padėtį, kas ketvirtį atvykus į įmonę.

 

  *    Teikia  pastabas apie pastebėtus trūkumus, konsultuoja kaip juos pašalinti.

 

     *    Organizuoja taršos šaltinių ir atliekų laboratorinius tyrimus, TIPK-o korekcijas.    
 
 
VšĮ  "Ekologijos vizija"
Savanorių pr. 271
LT-50131 Kaunas
Tel.: +370 37 210413
Mob.tel.: +370 656 81669
Faksas: +370 37 210414
info@ekologijosvizija.lt
© Všį Ekologijos vizija, 2018
sprendimas: metacentras
 
Į pradžią